Nghị quyết 354/2003/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
4
download

Nghị quyết 354/2003/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 354/2003/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của các Toà án nhân dân địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 354/2003/NQ-UBTVQH11

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 354/2003/NQ-UBTVQH11 Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 2003 NGHN QUY T V VI C PHÊ CHU N B MÁY GIÚP VI C C A CÁC TOÀ ÁN NHÂN DÂN NA PHƯƠNG Y BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t t ch c Toà án nhân dân; Xét ngh c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao; QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn Quy t nh s 17/2003/TCCB ngày 17 tháng 02 năm 2003 c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao quy nh b máy giúp vi c c a Toà án nhân dân a phương. i u 2. Chánh án Toà án nhân dân t i cao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản