Nghị quyết số 01/1997/NQ-QH10

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 01/1997/NQ-QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01/1997/NQ-QH10 về việc xác nhận tư cách đại biểu của các Đại biểu Quốc hội khoá X do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01/1997/NQ-QH10

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1997/NQ-QH10 Hà N i, ngày 22 tháng 9 năm 1997 NGHN QUY T XÁC NH N TƯ CÁCH I BI U C A CÁC I BI U QU C H I KHOÁ X Căn c vào i u 89 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 69 c a Lu t T ch c Qu c h i ngày 15 tháng 4 năm 1992; Căn c vào i u 70 Lu t b u c i bi u Qu c h i s 01/1997/QH9; Sau khi nghe báo cáo c a H i ng b u c v k t qu b u c i bi u Qu c h i khoa X ngày 20 tháng 7 năm 1997; Sau khi nghe T trình c a U ban th m tra tư cách i bi u Qu c h i; QUY T NGHN Xác nh n tư cách i bi u Qu c h i c a 450 v ã ư c H i ng b u c công b trúng c trong cu c b u c ngày 20 tháng 7 năm 1997, theo Biên b n t ng k t cu c b u c ngày 27 tháng 7 năm 1997 c a h i ng b u c . Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th nh t, thông qua t i phiên h p ngày 22 tháng 9 năm 1997. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản