Nghị quyết số 01a/2007/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 01a/2007/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 01a/2007/QH12 về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của các đại biểu Quốc hội khóa XII do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 01a/2007/QH12

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01A/2007/QH12 Hà N i, ngày 19 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T XÁC NH N TƯ CÁCH I BI U QU C H I C A CÁC I BI U QU C H I KHÓA XII QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 89 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c i u 79 c a Lu t t ch c Qu c h i; Căn c i u 70 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i; Sau khi nghe H i ng b u c báo cáo v k t qu b u c i bi u Qu c h i khóa XII ngày 20 tháng 5 năm 2007 và báo cáo c a y ban th m tra tư cách i bi u Qu c h i, QUY T NGHN: Xác nh n tư cách i bi u Qu c h i c a 493 v ã ư c H i ng b u c công b trúng c i bi u Qu c h i khóa XII trong cu c b u c ngày 20 tháng 5 năm 2007. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th nh t, thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2007./. CH TNCH QU C H I KHÓA XI Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản