Nghị quyết số 03/1999/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 03/1999/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 03/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 03/1999/NQ-CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/1999/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1999 NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03/1999/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 1999VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 2 NĂM 1999 Ngày 24 tháng 2 năm 1999, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 1999, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau: 1. Thông qua dự thảo Nghị định về chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính Bùi Xuân Sơn trình. Giao Tổng cục Địa chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ tại phiên họp này, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3 năm 1999. 2. Thông qua dự thảo Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình. Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ tại phiên họp này, hoàn chỉnh Dự án Luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 3 năm 1999 để trình Quốc hội. 3. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá trình Chính phủ Báo cáo một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế-xã hội tháng 02 và hai tháng đáu năm 1999; Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Chu Tuấn Nhạ trình Báo cáo về sự cố máy tính năm 2000 (Y2K); Quyền Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao trình Báo cáo tổng hợp tình hình Tết Kỷ Mão. Chính phủ nhất trí với nội dung các báo cáo nói trên. Chính phủ thống nhất nhận định năm nay cả nước đón Tết Kỷ Mão vui tươi, lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự tiết kiệm hơn theo tinh thần Chỉ thị số 05/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thư của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; hai tháng đầu năm 1999 tưy có những chuyển biến tích cực, việc thực hiện thuế giá trị gia tăng đã dần dần đi vào nề nếp nhưng tình hình kinh tế-xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn. Chính phủ yêu cầu các Bộ, ng'ình và địa phương tiếp tục thực hiện tốt một số công việc sau: - Cần theo dõi sát diễn biến bất thường của thời tiết, tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ, dồn sức chống hạn, phấn đấu cấy hết diện tích lúa Đông Xuân trong tháng 3 năm 1999;
  2. - Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành; cấp phát và thanh toán nợ xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh; tập trung mọi biện pháp huy động vốn, khuyến khích mạnh mẽ phát triển sản xuất, kinh doanh; - Tiếp tục nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các Luật thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; đồng thời nghiêm khắc xử lý những trường hợp lợi dụng thuế giá trị gia tăng để tăng giá, kiếm lợi phi pháp; - Có các biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện việc khắc phục và phòng ngừa sự cố máy tính năm 2000 thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Thủ tướng Chính phủ nhắc các Bộ, ngành phải khẩn trương hoàn thiện và thực hiện ngay Chương trình công tác năm 1999 của Bộ, ngành mình; triển khai Chương trình xóa đói giảm nghèo và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh phong trào tiết kiệm trong mỗi cơ quan, đơn vị, soát xét lại từng khâu chi tiêu, tổ chức hội nghị với nội dung thiết thực, chi phí hợp lý và hiệu quả rõ rệt; chuẩn bị kỹ nội dung để tổ chức các Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, sơ kết mô hình hoạt động của các Tổng Công ty Nhà nước, quản lý đô thị, sơ kết việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội ở Đồng bằng sông Cửu long... trong tháng 3 năm 1999 đạt kết quả tốt. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCHTƯ 6 (lần 2); đồng thời thông báo Thủ tướng và các Phó Thủ tướng được phân công trực tiếp chỉ đạo trọng điểm việc thực hiện Nghị quyết này ở một số ngành như kế hoạch đầu tư, tài chính, hải quan, thương mại, nông nghiệp và nông thôn, địa chính, xây dựng, giáo dục đào tạo..., trước hết là kiểm tra, đôn đốc việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy gắn với cải cách hành chính, chống phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản