Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 12, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 12 c l p – T do – H nh phúc **** ***** S : 07/2006/NQ-H ND Qu n 12, ngày 29 tháng 06 năm 2006 NGHN QUY T V VI C XÁC NH N K T QU BI U QUY T MI N NHI M CH C V THƯ KÝ KỲ H P H I NG NHÂN DÂN QU N 12, NHI M KỲ 2004 - 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 12 KHÓA III KỲ H P TH 8 Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c vào ơn xin thôi làm nhi m v Thư ký kỳ H i ng nhân dân qu n nhi m kỳ 2004-2009 c a i bi u Nguy n Th Phương Lan ngày 30 tháng 5 năm 2006; Căn c k t qu biên b n ki m phi u bi u quy t mi n nhi m ch c danh Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân qu n t i kỳ h p b t thư ng l n th 8, khóa III, nhi m kỳ 2004- 2009, QUY T NGHN: i u 1. Xác nh n k t qu b phi u mi n nhi m Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân qu n, khóa III, nhi m kỳ 2004-2009 i v i i bi u Nguy n Th Phương Lan. i u 2. Giao thư ng tr c H i ng nhân dân qu n; thư ký kỳ h p hoàn ch nh các văn b n, báo cáo theo lu t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 12, khóa III nhi m kỳ 2004-2009, kỳ h p H i ng nhân dân b t thư ng l n th 8, thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006. CH TNCH ng Văn c
Đồng bộ tài khoản