Nghị quyết số 09-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 09-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Nghị định thư I ngày 6-8-1977 bổ sung các Công ước Giơ-ne-vơ ngày 12 tháng 8 năm 1949 do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 1981 NGHN QUY T C AH I NG NHÀ NƯ C S 9-NQ/H NN7 NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 1981 H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ; Theo ngh c a H i ng b trư ng ; QUY T NGHN : i u1 Phê chuNn Ngh nh thư I ngày 8 tháng 6 năm 1977 b sung các Công ư c Giơ-ne-vơ ngày 12 tháng 8 năm 1949 v b o h n n nhân trong các cu c xung t vũ trang qu c t , mà Chính ph nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà ã ký ngày 12 tháng 12 năm 1977. i u2 H i ng b trư ng nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có trách nhi m thi hành ngh quy t này. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản