Nghị quyết số 127-NQ/QHK6

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 127-NQ/QHK6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 127-NQ/QHK6 về việc phê chuẩn Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 127-NQ/QHK6

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 127-NQ/QHK6 Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 1977 QUY T NGHN U BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào i u 53 c a Hi n pháp năm 1959, Theo ngh c a H i ng Chính ph , QUY T NGHN: Phê chuNn Hi p ư c ho ch nh biên gi i qu c gia gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào ký t i Viêng Chăn ngày 18 tháng 7 năm 1977. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản