Nghị quyết Số: 20/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Chia sẻ: daumeoduoicop

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TẠI CÁC PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản