Nghị quyết Số: 24/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chia sẻ: daumeoduoicop

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH TỶ LỆ % ĐỂ TÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 16

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản