Nghị quyết số: 24/2012/QH13

Chia sẻ: ngu_mieu

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản