Nghị quyết số 240/NQ/TVQH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 240/NQ/TVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 240/NQ/TVQH về việc ấn định số lượng bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá III ở các địa phương do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 240/NQ/TVQH

  1. U BAN THƯ NG V QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Đ c L p – T Do – H nh Phúc 240/NQ/TVQH Hà N i , ngày 24 tháng 02 năm 1964 NGH QUY T V VI C N Đ NH S LƯ NG B U C Đ I BI U QU C H I KHOÁ II CÁC Đ A PHƯƠNG U BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Căn c vào Đi u 45 và Đi u 53 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà, Căn c vào Đi u 12 và Đi u 14 c a Lu t b u c đ i bi u Qu c h i ngày 31 tháng 12 năm 1959, QUY T NGH : Đi u 1: S đ i bi u Qu c h i đư c b u, s đ i bi u dành cho các dân t c thi u s và s đơn v b uc m i đ a phương trong cu c b u c Qu c h i khoá III n đ nh như sau: S th t Tên đ a phương S đ i bi u đư c S đ i bi u S đơn v b u (g m các đ/b dân t c thi u s b uc dân t c thi u s ) đư c b u 1 B cC n 3 3 1 2 Cao B ng 6 5 1 3 Hà B c 18 1 3 4 Hà Đông 16 0 2 5 Hà Giang 5 5 1 6 Hà Nam 10 0 2 7 Hà N i 36 0 5 8 Hà Tĩnh 14 0 2 9 H i Dương 17 0 2 10 H i Phòng 22 0 3 11 Hòa bình 6 4 1 12 Hưng Yên 12 0 2
  2. 13 Lai Châu 5 4 1 14 L ng Sơn 5 4 1 15 Lào Cai 4 3 1 16 Nam Đ nh 22 0 4 17 Ninh Bình 9 0 1 18 Ngh An 25 3 4 19 Nghĩa L 3 3 1 20 Phú Th 11 1 2 21 Qu ng Bình 7 0 1 22 Qu ng Ninh 11 4 2 23 Sơn La 6 4 1 24 Sơn Tây 8 0 1 25 Thái Bình 25 0 3 26 Thái Nguyên 9 4 2 27 Thanh Hóa 32 4 4 28 Tuyên Quang 4 3 1 29 Vĩnh Linh 3 1 1 30 Vĩnh Phúc 10 0 2 31 Yên Bái 4 2 1 T ng C ng 366 58 59 Đi u 2: Đ i v i nh ng đ a phương có t 2 đơn v b u c tR lên thì U ban hành chính t nh và thành ph căn c vào con s quy đ nh đi u trên mà phân chia các đơn v b u c cho thích h p v i tình hình đ a lý và dân s đ a phương mình và báo cáo v i U ban thư ng v Qu c h i trư c ngày 10 tháng 3 năm 1964. Hoàng Văn Hoan (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản