Nghị quyết số 282/NQ-UBTVQH-ĐCTUBMTTQVN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 282/NQ-UBTVQH-ĐCTUBMTTQVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 282/NQ-UBTVQH-ĐCTUBMTTQVN về việc ban hành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 282/NQ-UBTVQH-ĐCTUBMTTQVN

  1. 282/NQ-UBTVQH-DCTUBMTTQVN,Ngh quy t 282,U ban M t tr n T qu c Vi t Nam,U ban Th d c Th thao,B máy hành chính,Quy n dân s ,Nghi quyet 282,Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam,Uy ban The duc The thao,Bo may hanh chinh,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản