Nghị quyết số 283/NQ-UBTVQH-ĐCTMTTQVN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 283/NQ-UBTVQH-ĐCTMTTQVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 283/NQ-UBTVQH-ĐCTMTTQVN về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 283/NQ-UBTVQH-ĐCTMTTQVN

  1. 283/NQ-UBTVQH-DCTMTTQVN,Ngh quy t 283,U ban M t tr n T qu c Vi t Nam,U ban Thư ng v Qu c h i,B máy hành chính,Nghi quyet 283,Uy ban Mat tran To quoc Viet Nam,Uy ban Thuong vu Quoc hoi,Bo may hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản