Nghị quyết số 303/NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 303/NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 303/NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn tổ chức bộ máy làm việc và biên chế lao động của ngành Toà án nhân dân do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 303/NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 303/NQ/H NN7 Hà N i, ngày 03 tháng 3 năm 1983 QUY T NGHN C AH I NG NHÀ NƯ C S 303 NQ/H NN7 NGÀY 3 THÁNG 3 NĂM 1983 H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào i u 29 và i u 45 c a Lu t t ch c Toà án nhân dân; QUY T NGHN: Phê chuNn Quy t nh s 168/Q -TC ngày 14-12-1982 c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao v t ch c b máy làm vi c và biên ch lao ng năm 1983 c a Toà án nhân dân t i cao. Lê Thanh Ngh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản