Nghị quyết số 38/2003/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 38/2003/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 38/2003/NQ-HĐ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Hà nội khóa XII nhiệm kỳ 1999-2004 do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 38/2003/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 38/2003/NQ-H Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2003 NGHN QUY T XÁC NH N K T QU B U C B SUNG CH C DANH Y VIÊN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XII, NHI M KỲ 1999 - 2004 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XII - KỲ H P TH 8 ( T ngày 11 n ngày 13/02/2003) Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Biên b n b u c b sung ch c danh y viên y ban Nhân dân Thành ph Hà N i c a H ND Thành ph khóa XII, nhi m kỳ 1999 – 2004; QUY T NGHN Xác nh n k t qu b u c b sung ch c danh y viên y ban Nhân dân Thành ph Hà N i khóa XII, nhi m kỳ 1999 – 2004. 1. Ông Lê Ti n Hào, y viên y ban Nhân dân Thành ph Hà N i nhi m kỳ 1999 – 2004. 2. Ông Ph m Quang H i, y viên y ban Nhân dân Thành ph Hà N i nhi m kỳ 1999 – 2004. Ngh quy t này ã ư c H ND Thành ph thông qua t i kỳ h p th 8 – ngày 13 tháng 02 năm 2003. T/M H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Phùng H u Phú
Đồng bộ tài khoản