Nghị quyết số 46-NQ/TVQH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 46-NQ/TVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 46-NQ/TVQH về việc kéo dài thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân ở Hà Nam, Ninh Bình và Vĩnh Phú do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 46-NQ/TVQH

  1. Y BAN THƯ NG V VI T NAM DÂN CH C NG HÒA QU C H I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 46NQ/TVQH Hà N i, ngày 08 tháng 06 năm 1961 NGH QUY T C A U BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Căn c vào Đi u 81 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà; Căn c vào các Đi u 32 và 34 c a Pháp l nh ngày 23 tháng 1 năm 1961 v vi c b u c H i đ ng nhân dân các c p; Theo đ ngh c a H i đ ng Chính ph , QUY T NGH : Th i gian b u c H i đ ng nhân dân các c p thành ph thu c t nh, th xã, th tr n và xã đ nh trong quy t đ nh s 29 NQ/TVQH ngày 6 tháng 4 năm 1961 c a U ban thư ng v Qu c h i, nay kéo dài đ n ngày 31 tháng 7 năm 1961 đ i v i các t nh Hà Nam, Ninh Bình và Vĩnh Phúc. Trư ng Chinh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản