Nghị quyết số 520-NQ/TVQH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 520-NQ/TVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 520-NQ/TVQH về việc hoãn cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh đã được ấn định chung vào ngày 28/4/1968 cho các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 520-NQ/TVQH

  1. U BAN THƯ NG V QU C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA H I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 520-NQ/TVQH Hà N i, ngày 12 tháng 03 năm 1968 NGHN QUY T V VI C HOÃN CU C B U C H I NG NHÂN DÂN T NH QU NG BÌNH VÀ KHU V C VĨNH LINH Ã Ư C N NNH CHUNG VÀO NGÀY 28/4/1968 CHO CÁC T NH, KHU T TRN VÀ THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA Căn c vào i u 34 c a Pháp l nh ngày 18 tháng 01 năm 1961 quy nh th l b u c H i ng nhân dân các c p; Căn c vào tình hình t nh Qu ng Bình và khu v c Vĩnh Linh; Theo ngh c a H i ng Chính ph , QUY T NGHN: Hoãn cu c b u c H i ng nhân dân t nh Qu ng Bình và khu v c Vĩnh Linh ã ư c n nh chung vào ngày 28 tháng 4 năm 1968 cho các t nh, khu t tr và thành ph tr c thu c trung ương. Y BAN THƯ NG V QU C H INƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản