Nghị quyết số 528-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 528-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 528-NQ/HĐNN7 về việc đổi tên Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ thành Uỷ ban Thanh tra Nhà nước do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 528-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 528-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 1984 NGHN QUY T V VI C I TÊN U BAN THANH TRA C A CHÍNH PH THÀNH U BAN THANH TRA NHÀ NƯ C H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 28 c a Lu t T ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c; Theo ngh c a Ch t ch H i ng B trư ng, QUY T NNH i tên U ban thanh tra c a Chính ph thành U ban thanh tra Nhà nư c. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản