Nghị quyết số 529-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 529-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 529-NQ/HĐNN7 về việc cử một số thẩm phán Toà án nhân dân tối cao do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 529-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 529-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 1984 NGHN QUY T V VI C C M T S TH M PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 42 c a Lu t T ch c Toà án nhân dân, QUY T NNH C các ng chí sau ây làm thNm phán Toà án nhân dân t i cao: 1. ng chí Nguy n Xuân H , i tá, Phó chánh an Toà án quân s Trung ương; 2. ng chí Hoàng ào, i tá, Phó chánh án Toà án quân s Trung ương; 3. ng chí Tô Minh Tu n, i tá, trư ng phòng hình s Toà án quân s Trung ương; 4. ng chí Nguy n Ng c Sâm, i tá, trư ng phòng ki m tra xét x Toà án quân s Trung ương; 5. ng chí Ngô Huy B i, i tá, trư ng phòng nghiên c u t ng h p Toà án quân s Trung ương; Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản