Nghị quyết số 56/NQ/TVQH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 56/NQ/TVQH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 56/NQ/TVQH về việc quy định thời gian bầu cử Hội đồng nhân dân khoá II các cấp châu, xã và thị trấn thuộc khu tự trị Thái - Mèo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 56/NQ/TVQH

  1. Y BAN THƯ NG V VI T NAM DÂN CH C NG HÒA QU C H I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 56NQ/TVQH Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 1961 NGH QUY T C A U BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ, Căn c vào Đi u 81 c a Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà; Căn c vào các Đi u 32 và 34 c a Pháp l nh ngày 23 tháng 1 năm 1961 v vi c b u c H i đ ng nhân dân các c p; Theo đ ngh c a H i đ ng Chính ph , QUY T NGH : Cu c b u c H i đ ng nhân dân khoá 2 c a các c p châu, xã và th tr n thu c khu t tr Thái - Mèo, s ti n hành th ng nh t vào tháng 10 năm 1961. Trư ng Chinh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản