Nghị quyết số 57/ 2009/ ND-CP

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
255
lượt xem
32
download

Nghị quyết số 57/ 2009/ ND-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 57/ 2009/ ND-CP ngày 1 tháng 12 năm 2009 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11- NQTW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 57/ 2009/ ND-CP

 1. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 2. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 3. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 4. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 5. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 6. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 7. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 8. ht tp :// w w w .m pi .g ov .v n
 9. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 10. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 11. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 12. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 13. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 14. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
 15. ht tp ://w w w .m pi .g ov .v n
Đồng bộ tài khoản