Nghị quyết số 606-NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 606-NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 606-NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm đại sứ tại Phi-lip-pin do Hội đồng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 606-NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 606-NQ/H NN7 Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 1985 NGHN QUY T B NHI M IS T I PHI-LÍP-PIN H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và i u 30 c a Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c; Theo ngh c a Ch t ch H i ng B trư ng, QUY T NGHN: B nhi m ng chí Lưu ình V làm i s c m nh toàn quy n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i Phi-líp-pin. H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản