Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND7 về việc phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 63/2006/NQ-HĐND7

  1. 63/2006/NQ-HDND7,Ngh quy t 63,T nh ng Nai,Tài chính nhà nư c,Giao thông - V n t i,Nghi quyet 63,Tinh Dong Nai,Tai chinh nha nuoc,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 63/2006/NQ-H ND7 Tiêu : Ngh quy t s 63/2006/NQ-H ND7 v vi c phương án v n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt có tr giá t ngân sách nhà nư c do H i ng nhân dân t nh ng Nai ban hành Lo i văn b n: Ngh quy t Nơi ban hành: T nh ng Nai Ngư i ký: Tr n ình Thành Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản