Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
100
lượt xem
11
download

Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11 về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 742/2004/NQ-UBTVQH11 Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2004 NGHN QUY T V VI C GIAO TH M QUY N GI I QUY T CÁC V VI C DÂN S QUY NNH T I I U 33 C A B LU T T T NG DÂN S CHO CÁC TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY N, QU N, THN XÃ, THÀNH PH THU C T NH Y BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 15 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào B lu t t t ng dân s năm 2004; Căn c vào Ngh quy t s 32/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 c a Qu c h i v vi c thi hành B lu t t t ng dân s ; Xét ngh c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao; QUY T NGHN: i u 1. Nh ng Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh sau ây ư c th c hi n thNm quy n gi i quy t các v vi c dân s quy nh t i i u 33 c a B lu t t t ng dân s t ngày 01 tháng 01 năm 2005: 1. Toà án nhân dân th xã Châu c, t nh An Giang; 2. Toà án nhân dân huy n Châu Thành, t nh An Giang; 3. Toà án nhân dân thành ph Long Xuyên, t nh An Giang; 4. Toà án nhân dân huy n Tân Châu, t nh An Giang; 5. Toà án nhân dân thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a - Vũng Tàu; 6. Toà án nhân dân th xã B c Liêu, t nh B c Liêu; 7. Toà án nhân dân th xã B c Giang, t nh B c Giang; 8. Toà án nhân dân huy n Vi t Yên, t nh B c Giang; 9. Toà án nhân dân th xã B c K n, t nh B c K n;
  2. 10. Toà án nhân dân th xã B c Ninh, t nh B c Ninh; 11. Toà án nhân dân huy n T Sơn, t nh B c Ninh; 12. Toà án nhân dân huy n M Cày, t nh B n Tre; 13. Toà án nhân dân huy n Thu n An, t nh Bình Dương; 14. Toà án nhân dân huy n An Nhơn, t nh Bình nh; 15. Toà án nhân dân thành ph Quy Nhơn, t nh Bình nh; 16. Toà án nhân dân huy n Tây Sơn, t nh Bình nh; 17. Toà án nhân dân th xã ng Xoài, t nh Bình Phư c; 18. Toà án nhân dân thành ph Phan Thi t, t nh Bình Thu n; 19. Toà án nhân dân thành ph Cà Mau, t nh Cà Mau; 20. Toà án nhân dân th xã Cao B ng, t nh Cao B ng; 21. Toà án nhân dân qu n Ninh Ki u, thành ph C n Thơ; 22. Toà án nhân dân qu n H i Châu, thành ph à N ng; 23. Toà án nhân dân qu n Thanh Khê, thành ph à N ng; 24. Toà án nhân dân thành ph Buôn Ma Thu t, t nh k L k; 25. Toà án nhân dân huy n i n Biên, t nh i n Biên; 26. Toà án nhân dân thành ph i n Biên Ph , t nh i n Biên; 27. Toà án nhân dân thành ph Biên Hoà, t nh ng Nai; 28. Toà án nhân dân th xã Sa éc, t nh ng Tháp; 29. Toà án nhân dân huy n Tân H ng, t nh ng Tháp; 30. Toà án nhân dân huy n Tháp Mư i, t nh ng Tháp; 31. Toà án nhân dân thành ph Pleiku, t nh Gia Lai; 32. Toà án nhân dân huy n B c Quang, t nh Hà Giang; 33. Toà án nhân dân th xã Hà Giang, t nh Hà Giang; 34. Toà án nhân dân th xã Ph Lý, t nh Hà Nam;
  3. 35. Toà án nhân dân huy n Thanh Liêm, t nh Hà Nam; 36. Toà án nhân dân qu n Ba ình, thành ph Hà N i; 37. Toà án nhân dân qu n ng a, thành ph Hà N i; 38. Toà án nhân dân qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i; 39. Toà án nhân dân qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i; 40. Toà án nhân dân qu n Thanh Xuân, thành ph Hà N i; 41. Toà án nhân dân huy n Ba Vì, t nh Hà Tây; 42. Toà án nhân dân huy n an Phư ng, t nh Hà Tây; 43. Toà án nhân dân th xã Hà ông, t nh Hà Tây; 44. Toà án nhân dân huy n c Th , t nh Hà Tĩnh; 45. Toà án nhân dân th xã Hà Tĩnh, t nh Hà Tĩnh; 46. Toà án nhân dân th xã H ng Lĩnh, t nh Hà Tĩnh; 47. Toà án nhân dân huy n Chí Linh, t nh H i Dương; 48. Toà án nhân dân thành ph H i Dương, t nh H i Dương; 49. Toà án nhân dân qu n Ngô Quy n, thành ph H i Phòng; 50. Toà án nhân dân huy n V Thu , t nh H u Giang; 51. Toà án nhân dân huy n Kim Bôi, t nh Hoà Bình; 52. Toà án nhân dân huy n Mai Châu, t nh Hoà Bình; 53. Toà án nhân dân qu n 5, thành ph H Chí Minh; 54. Toà án nhân dân qu n 11, thành ph H Chí Minh; 55. Toà án nhân dân th xã Hưng Yên, t nh Hưng Yên; 56. Toà án nhân dân th xã Cam Ranh, t nh Khánh Hoà; 57. Toà án nhân dân huy n Diên Khánh, t nh Khánh Hoà; 58. Toà án nhân dân thành ph Nha Trang, t nh Khánh Hoà; 59. Toà án nhân dân th xã R ch Giá, t nh Kiên Giang;
  4. 60. Toà án nhân dân th xã Kon Tum, t nh Kon Tum; 61. Toà án nhân dân huy n Than Uyên, t nh Lai Châu; 62. Toà án nhân dân huy n Chi Lăng, t nh L ng Sơn; 63. Toà án nhân dân huy n B o Th ng, t nh Lào Cai; 64. Toà án nhân dân th xã Lào Cai, t nh Lào Cai; 65. Toà án nhân dân thành ph à L t, t nh Lâm ng; 66. Toà án nhân dân huy n c Tr ng, t nh Lâm ng; 67. Toà án nhân dân huy n Lâm Hà, t nh Lâm ng; 68. Toà án nhân dân huy n c Hoà, t nh Long An; 69. Toà án nhân dân th xã Tân An, t nh Long An; 70. Toà án nhân dân huy n H i H u, t nh Nam nh; 71. Toà án nhân dân thành ph Nam nh, t nh Nam nh; 72. Toà án nhân dân huy n Xuân Trư ng, t nh Nam nh; 73. Toà án nhân dân huy n Di n Châu, t nh Ngh An; 74. Toà án nhân dân huy n Nghĩa àn, t nh Ngh An; 75. Toà án nhân dân huy n Quỳnh Lưu, t nh Ngh An; 76. Toà án nhân dân thành ph Vinh, t nh Ngh An; 77. Toà án nhân dân huy n Hoa Lư, t nh Ninh Bình; 78. Toà án nhân dân th xã Ninh Bình, t nh Ninh Bình; 79. Toà án nhân dân th xã Phan Rang, t nh Ninh Thu n; 80. Toà án nhân dân huy n CNm Khê, t nh Phú Th ; 81. Toà án nhân dân huy n Lâm Thao, t nh Phú Th ; 82. Toà án nhân dân th xã Phú Th , t nh Phú Th ; 83. Toà án nhân dân thành ph Vi t Trì, t nh Phú Th ; 84. Toà án nhân dân th xã Tuy Hoà, t nh Phú Yên;
  5. 85. Toà án nhân dân th xã ng H i, t nh Qu ng Bình; 86. Toà án nhân dân huy n Qu ng Tr ch, t nh Qu ng Bình; 87. Toà án nhân dân huy n i n Bàn, t nh Qu ng Nam; 88. Toà án nhân dân th xã Tam Kỳ, t nh Qu ng Nam; 89. Toà án nhân dân huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam; 90. Toà án nhân dân huy n Bình Sơn, t nh Qu ng Ngãi; 91. Toà án nhân dân huy n c Ph , t nh Qu ng Ngãi; 92. Toà án nhân dân th xã Qu ng Ngãi, t nh Qu ng Ngãi; 93. Toà án nhân dân huy n Sơn T nh, t nh Qu ng Ngãi; 94. Toà án nhân dân th xã CNm Ph , t nh Qu ng Ninh; 95. Toà án nhân dân huy n ông Tri u, t nh Qu ng Ninh; 96. Toà án nhân dân thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh; 97. Toà án nhân dân th xã Móng Cái, t nh Qu ng Ninh; 98. Toà án nhân dân th xã Uông Bí, t nh Qu ng Ninh; 99. Toà án nhân dân huy n Cam L , t nh Qu ng Tr ; 100. Toà án nhân dân th xã ông Hà, t nh Qu ng Tr ; 101. Toà án nhân dân huy n Vĩnh Linh, t nh Qu ng Tr ; 102. Toà án nhân dân huy n K Sách, t nh Sóc Trăng; 103. Toà án nhân dân huy n Vĩnh Châu, t nh Sóc Trăng; 104. Toà án nhân dân huy n Mai Sơn, t nh Sơn La; 105. Toà án nhân dân th xã Sơn La, t nh Sơn La; 106. Toà án nhân dân huy n Hoà Thành, t nh Tây Ninh; 107. Toà án nhân dân th xã Tây Ninh, t nh Tây Ninh; 108. Toà án nhân dân huy n Ti n H i, t nh Thái Bình; 109. Toà án nhân dân huy n ng H , t nh Thái Nguyên;
  6. 110. Toà án nhân dân th xã Sông Công, t nh Thái Nguyên; 111. Toà án nhân dân th xã B m Sơn, t nh Thanh Hoá; 112. Toà án nhân dân huy n Hà Trung, t nh Thanh Hoá; 113. Toà án nhân dân huy n Qu ng Xương, t nh Thanh Hoá; 114. Toà án nhân dân thành ph Thanh Hoá, t nh Thanh Hoá; 115. Toà án nhân dân huy n Tĩnh Gia, t nh Thanh Hoá; 116. Toà án nhân dân thành ph Hu , t nh Th a Thiên - Hu ; 117. Toà án nhân dân huy n Hương Thu , t nh Th a Thiên - Hu ; 118. Toà án nhân dân thành ph M Tho, t nh Ti n Giang; 119. Toà án nhân dân huy n Càng Long, t nh Trà Vinh; 120. Toà án nhân dân th xã Trà Vinh, t nh Trà Vinh; 121. Toà án nhân dân th xã Tuyên Quang, t nh Tuyên Quang; 122. Toà án nhân dân huy n Trà Ôn, t nh Vĩnh Long; 123. Toà án nhân dân th xã Phúc Yên, t nh Vĩnh Phúc; 124. Toà án nhân dân th xã Vĩnh Yên, t nh Vĩnh Phúc; 125. Toà án nhân dân thành ph Yên Bái, t nh Yên Bái; 126. Toà án nhân dân huy n Yên Bình, t nh Yên Bái. i u 2. Các Toà án nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. i u 3. Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh quy t này. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản