Nghị quyết số 91/NQ/HĐNN8

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 91/NQ/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 91/NQ/HĐNN8 về việc phê chuẩn Quy chế xây dựng luật và pháp lệnh do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 91/NQ/HĐNN8

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 91/NQ/H NN8 Hà N i, ngày 06 tháng 8 năm 1988 NGHN QUY T C AH I NG NHÀ NƯ C S 91 NQ/H NN8 NGÀY 6 THÁNG 8 NĂM 1988 H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a Văn phòng Qu c h i và H i ng Nhà nư c, QUY T NNH: Nay ban hành Quy ch xây d ng lu t và pháp l nh. H I NG NHÀ NƯ C Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản