Nghị quyết về chính sách cải cách ruộng đất

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
177
lượt xem
18
download

Nghị quyết về chính sách cải cách ruộng đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về chính sách cải cách ruộng đất do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về chính sách cải cách ruộng đất

  1. QUỐC HỘI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1955 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1955 VỀ CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ, Sau khi nghe Tiểu ban cải cách ruộng đất thuyết trình và các vị đại biểu Quốc hội tham luận, Quốc hội quyết nghị: 1- Tán dương những thành tích đấu tranh của nông dân và sự cố gắng của cán bộ trong các đợt phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất vừa qua. 2- Tán thành các điểm bổ sung về chính sách cải cách ruộng đất, mà Chính phủ đã đề ra trong khoá họp này. 3- Kêu gọi nông dân và tất cả các tầng lớp nhân dân ủng hộ chính sách cải cách ruộng đất của Chính phủ mà Quốc hội đã thông qua. Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 26 tháng 3 năm 1955. Dương Đức Hiền (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản