Nghị quyết về dự thảo Luật Bảo sức khoẻ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Nghị quyết về dự thảo Luật Bảo sức khoẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về dự thảo Luật Bảo sức khoẻ nhân dân do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về dự thảo Luật Bảo sức khoẻ

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1988 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1988 V D TH O LU T B O V S C KHO NHÂN DÂN QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Sau khi nghe báo cáo c a H i ng b trư ng, báo cáo th m tra c a U ban y t và xã h i, U ban pháp lu t c a Qu c h i v d th o Lu t b o v s c kho nhân dân; Sau khi nghe và ti p th ý ki n óng góp c a các i bi u Qu c h i; QUY T NGHN 1. H i ng Nhà nư c công b b n d th o Lu t b o v s c kho nhân dân nhân dân tham gia ý ki n; 2. U ban y t và xã h i, U ban pháp lu t c a Qu c h i cùng v i Ban d th o c a H i ng B trư ng nghiên c u ti p th ý ki n c a nhân dân hoàn ch nh d th o, trình Qu c h i thông qua trong kỳ h p t i. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản