Nghị Quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1961

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Nghị Quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1961

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị Quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1961 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị Quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1961

  1. QUỐC HỘI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1961 NGHN QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1961 QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế và văn hoá năm 1961, Sau khi nghe Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội thuyết trình và các đại biểu tham luận, QUYẾT NGHN 1- Quốc hội nhất trí nhận định rằng kế hoạch Nhà nước năm 1960 và kế hoạch 3 năm (1958-1960) phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hoá, đã được hoàn thành thắng lợi. Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã giành được thắng lợi có ý nghĩa quyết định. Dựa trên quan hệ sản xuất ngày càng đổi mới, nền kinh tế quốc dânđã tiến những bước quan trọng; nông nghiệp và công nghiệp đều phát triển theo tốc độ cao; cơ cấu kinh tế đã có thay đổi. Đời sống nhân dân đã được cải thiện dần dần. 2- Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam, Quốc hội nhất trí nhận định rằng bước vào năm 1961, năm đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta càng phát triển đặt ra cho chúng ta những yêu cầu mới, đồng thời đem lại cho chúng ta những khả năng mới to lớn hơn để giải quyết những yêu cầu mới đó. Căn cứ vào nhận định ấy, Quốc hội tán thành những phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch Nhà nước năm 1961, và thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch mà Chính phủ đã trình trước Quốc hội. 3- Để đáp ứng những yêu cầu mới đã được thể hiện trong kế hoạch năm 1961, chúng ta còn phải khắc phục rất nhiều khó khăn trước mắt. Chính phủ cần phải ra sức phát huy những khả năng và thuận lợi mới, khắc phục những nhược điểm và khuyết điểm tồn tại, tăng cường và cải tiến việc tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1961. Quốc hội giao cho Chính phủ, trong quá trình chỉ đạo thực hiện kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế mà kịp thời điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch cần thiết phải điều chỉnh theo tinh thần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc và trên nguyên tắc giữ
  2. Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1961. Nguyễn Xiển (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản