Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc bầu bổ sung Phó Chủ nhiệm

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 1994 NGHN QUY T V VI C B U B XUNG PHÓ CH NHI M U BAN KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG C A QU C H I QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 73 c a Lu tTt ch c Qu c h i : Căn c vào t trình c a Ch t ch Qu c h i và bi n b n k t qu b u c ngày 29/10/1994 v vi c b u b sung Phó ch nhi m U ban khoa h c, công ngh và môi trư ng c a Qu c h i. QUY T NGHN Ông Vũ Minh Mão gi ch c v Phó ch nhi m U ban Khoa h c, công ngh và môi trư ng c a Qu c h i. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX kỳ h p th 6 thông qua ngày 1 tháng 11 năm 1994. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản