Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Văn Yểu

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Văn Yểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Văn Yểu giữ chức Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và chức Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Văn Yểu

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 1996 NGHN QUY T V VI C B U ÔNG NGUY N VĂNY U GI CH C U VIÊN U BAN THƯ NG V QU C H I VÀ CH C CH NHI M U BAN PHÁP LU T C A QU C H I Căn c vào i u 84 c aHi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 2 c aLu t t ch c Qu c h i; Căn c vào T trìnhc a U ban thư ng v Qu c h i; Căn c vào biên b nki m phi u ngày 04 tháng 11 năm 1996. QUY T NGHN Ông Nguy n Văn Y u gi ch c U viên U ban thư ng v Qu ch i và ch c Ch nhi m U ban pháp lu t c a Qu c h i. Ngh quy t này ã ư cQu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 10 thôngqua ngày 04 tháng 11 năm 1996. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản