Nghị quyết về việc chuẩn y sắc luật số 004/SLT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
5
download

Nghị quyết về việc chuẩn y sắc luật số 004/SLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc chuẩn y sắc luật số 004/SLT ngày 20/7/57 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc chuẩn y sắc luật số 004/SLT

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 14 tháng 9 năm 1957 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 1957 CHU N Y S C LU T S 004/SLT NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1957 QUY NNH TH L B U C H I NG NHÂN DÂN VÀ U BAN HÀNH CHÍNH CÁC C P QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Sau khi nghe i di n Chính ph báo cáo v s c lu t s 004/SLT ngày 20 tháng 7 năm 1957 quy nh th l b u c H i ng nhân dân và U ban hành chính các c p; Sau khi nghe Ti u ban s c lu t thuy t trình, QUY T NGHN: ChuNn y s c lu t s 004/SLt ngày 20 tháng 7 năm 1957 quy nh th l b u c H i ng nhân dân và U ban hành chính các c p;
Đồng bộ tài khoản