Nghị quyết về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
208
lượt xem
21
download

Nghị quyết về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước và đổi tên một số bộ do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 1991 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 1991 V VI C CHUY N CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C V DU LNCH VÀ I M I TÊN M T S B QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Sau khi xem xét ngh c a H i ng B trư ng; QUY T NGHN 1. Chuy n ch c năng qu n lý Nhà nư c và du l ch sang B Thương nghi p. 2. i tên B thương nghi p thành B Thương m i và du l ch; i tên B văn hoá - thông tin - th thao và du l ch thành B văn hoá - thông tin và th thao. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 9 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 1991. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản