Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Viện trưởng Viện kiểm sát

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
70
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Viện trưởng Viện kiểm sát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao của ông Lê Thanh Đạo do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Viện trưởng Viện kiểm sát

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 1996 NGHN QUY T V VI C MI N NHI M CH CVI N TRƯ NG VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO C A ÔNG LÊ THANH O Căn c vào i u 84 c aHi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào i u 2 c aLu t T ch c Qu c h i; Căn c vào T trìnhc a Ch t ch nư c; Căn c vào biên b nki m phi u ngày 04 tháng 11 năm 1996, QUY T NGHN Mi n nhi m ch c Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i caoc a ông Lê Thanh o. Ngh quy t này ã ư cQu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th 10 thôngqua ngày 04 tháng 11 năm 1996. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản