Nghị quyết về việc ông Mai Thúc Lân thôi giữ chức vụ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
136
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc ông Mai Thúc Lân thôi giữ chức vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc ông Mai Thúc Lân thôi giữ chức vụ: Chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc ông Mai Thúc Lân thôi giữ chức vụ

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 1994 NGHN QUY T V VI C ÔNG MAI THÚC LÂN Ư C THÔI GI CÁC CH C V U VIÊN U BAN THƯ NG V QU C H I CH NHI M U BAN KINH T VÀ NGÂN SÁCH C A QU C H I QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 2 c a Lu t T ch c Qu c h i. Theo yêu c u công tác Căn c vào t trình c a U ban thư ng v Qu c h i và biên b n k t qu b phi u ngày 18 tháng 6 năm 1994. QUY T NGHN Ông Mai Thúc Lân ư c thôi gi các ch c v : U viên U ban thư ng v Qu c h i, ch nhi m U ban kinh t và ngân sách c a Qu c h i nh n công tác khác. Ngh quy t này ã ư c qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX kỳ h p th 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản