Nghị quyết về việc phê chuẩn các Quyết định

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc phê chuẩn các Quyết định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc phê chuẩn các Quyết định của Hội đồng Nhà nước về tổ chức và nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc phê chuẩn các Quyết định

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1988 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1988 PHÊ CHU N CÁC QUY T NNH C A H I NG NHÀ NƯ C V T CH C VÀ NHÂN S C A H I NG B TRƯ NG QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 và i u 100 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a H i ng Nhà nư c; QUY T NGHN 1. Phê chuNn Quy t nh s 90 NQ/H NN8 ngày 6 tháng 8 năm 1988 c a H i ng Nhà nư c thành l p U ban Nhà nư c v h p tác và u tư ch o và qu n lý th ng nh t vi c h p tác và u tư c a nư c ngoài. 2. Phê chuNn Quy t nh s 107 NQ/H NN8 ngày 11 tháng 11 năm 1988 c a H i ng Nhà nư c c ng chí Ph m Song, Th trư ng B y t gi ch c B trư ng B Yt . Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản