Nghị quyết về việc phê chuẩn việc sáp nhập huyện Côn Đảo

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
66
lượt xem
5
download

Nghị quyết về việc phê chuẩn việc sáp nhập huyện Côn Đảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc phê chuẩn việc sáp nhập huyện Côn Đảo vào tỉnh Hậu Giang do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc phê chuẩn việc sáp nhập huyện Côn Đảo

  1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 15 tháng 1 năm 1977 NGHN QUY T PHÊ CHU N VI C SÁP NH P HUY N CÔN O VÀO T NH H U GIANG QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 50 c a Hi n pháp năm 1959, Theo ngh c a H i ng Chính Ph , QUY T NGHN: Phê chuNn vi c sáp nh p huy n Côn o vào t nh H u Giang. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản