Nghị quyết về việc sáp nhập huyện Trường Sa

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc sáp nhập huyện Trường Sa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc sáp nhập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Phú Khánh do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc sáp nhập huyện Trường Sa

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1982 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1982 V VI C SÁP NH P HUY N TRƯ NG SA THU C T NH NG NAI VÀO T NH PHÚ KHÁNH QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a H i ng B trư ng, và sau khi nghiên c u ý ki n c a H i ng Nhân dân t nh ng Nai và H i ng Nhân dân t nh Phú Khánh. QUY T NGHN Sáp nh p huy n Trư ng - Sa thu c t nh ng Nai vào t nh Phú Khánh. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa VII, kỳ h p th 4, thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1982. Nguy n H u Th ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản