Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo sửa đổi và bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1988 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1988 V VI C THÀNH L P U BAN D TH O S A I VÀ B SUNG M T S I U C A HI N PHÁP NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 và i u 147 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Sau khi xem xét ngh c a H i ng Nhà nư c v vi c s a i và b sung m t s i u c a Hi n pháp 1980; QUY T NGHN 1. Nay thành l p U ban d th o s a i và b sung m t s i u c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. U ban d th o s a i và b sung m t s i u c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam g m có: 1. Võ Chí công Ch t ch 2. Phan Anh U viên 3. Nguy n Vi t Dũng U viên 4. Lê Quang o U viên 5. Nguy n Th nh U viên 6. Phan Hi n U viên 7. Ph m Hưng U viên 8. Nguy n Khánh U viên 9. Vũ Mão U viên
  2. 10. Mư i U viên 11. Nguy n Quy t U viên 12. Tr n Quy t U viên 13. Nguy n H u Th U viên 14. àm Quang Trung U viên 15. Phùng Văn T u U viên 16. Ph m Th Thanh Vân U viên (t c bà Ngô Bá Thành) Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản