Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
70
lượt xem
8
download

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban dự thảo Hiến pháp

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 02 tháng 7 năm 1976 NGHN QUY T V VI C THÀNH L P U BAN D TH O HI N PHÁP C A NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Sau khi th o lu n ngh nêu trong báo cáo chính tr c a ng chí Bí thư th nh t Ban ch p hành trung ương ng lao ng Vi t nam; QUY T NGHN: 1. Nay thành l p U ban d th o Hi n pháp c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. U ban d th o Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam g m có: 1. Trư ng Chinh Ch t ch 2. Phan Anh U viên 3. Ph m Văn B ch U viên 4. Nghiêm Chư ng Châu U viên 5. Võ Chí Công U viên 6. Tr n H u D c U viên 7. Vũ nh U viên 8. Nguy n Th nh U viên 9. Ph m Văn ng U viên 10. Võ Nguy n Giáp U viên 11. Hoà thư ng Thích Thi n Hào U viên 12. Ph m Văn Hoan U viên
  2. 13. Tr n Qu c Hoàn U viên 14. Ph m Hùng U viên 15. Ph m Công Khanh U viên 16. Tr n B u Ki m U viên 17. Nguy n Lam U viên 18. Nguy n Long U viên 19. Lê Văn Lương U viên 20. Tr n Kiêm Lý U viên 21. Trương T n Phát U viên 22. Xuân S ng U viên 23. Chu Văn T n U viên 24. ào Văn T p U viên 25. Lê Thành U viên 26. Tr nh ình Th o U viên 27. Nguy n H u Th U viên 28. Xuân Th y U viên 29. Tr n ình Tri U viên 30. Linh m c Võ Thành Trinh U viên 31. Bùi Th Thanh Vân U viên 32. Ph m Th Thanh Vân (t c bà Ngô Bá Thành) U viên 33. Hoàng Qu c Vi t U viên 34. Nguy n Xi n U viên 35. Nghiêm Xuân Yêm U viên 36. Ka H'Yiêng U viên
  3. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản