Nghị quyết về việc Thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1972

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
4
download

Nghị quyết về việc Thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1972

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc Thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1972 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc Thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1972

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 1972 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 1972 THÔNG QUA K HO CH NHÀ NƯ C 1972 QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Sau khi nghe báo cáo c a Chính ph v tình hình kinh t mi n b c hi n nay, v phương hư ng nhi m v và nh ng ch tiêu ch y u c a k ho ch Nhà nư c năm 1972. Sau khi nghe thuy t trình c a U ban k ho ch và ngân sách c a Qu c h i và nh ng ý ki n c a các a bi u Qu c h i. QUY T NGHN: 1- Nh t trí tán thành s ánh giá c a Chính ph v vi c th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1971 và v tình hình kinh t mi n B c hi n nay. 2- Thông qua phương hư ng, nhi m v và nh ng ch tiêu ch y u c a k ho ch phát tri n n n kinh t qu c dân trong năm 1972 do chính ph trình trư c Qu c h i.
Đồng bộ tài khoản