Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
92
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu được bầu bổ sung vào đại biểu Quốc hội khoá VIII do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 1989 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1989 XÁC NH N TƯ CÁCH I BI U C A CÁC I BI U Ư C B U, B SUNG VÀO I BI U QU C H I KHÓA VIII QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 88 c a Hi n pháp; Căn c vào i u 7 c a Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c; Sau khi nghe báo cáo c a U ban b u c b sung i bi u Qu c h i khoá VIII và báo cáo c a U ban th m tra tư cách i bi u Qu c h i; QUY T NGHN Xác nh n tư cách i bi u c a 9 i bi u Qu c h i ư c b u b sung vào Qu c h i khóa VIII trong cu c b u c b sung ngày 19/11/1989. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa VIII, kỳ h p th 6 thông qua ngày 18 ngày 12 tháng 1989. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản