Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
2
download

Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 19 tháng 9 năm 1992 NGHN QUY T XÁC NH N TƯ CÁCH I BI U C A CÁC I BI U QU C H I KHOÁ IX QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHOÁ IX, Kỳ h p th nh t: Căn c vào i u 89 c a Hi n pháp năm 1992; Căn c vào i u 69 c a Lu t T ch c Qu c h i; Căn c vào i u 53 và i u 56 c a Lu t b u c i bi u Qu c h i; Sau khi nghe báo cáo c a H i ng b u c v k t qu b u c i bi u Qu c h i khoá IX ngày 19 tháng 7 năm 1992 và b u thêm m i ơn v 1 i bi u 2 ơn v b u c t i Thanh Hoá và Hoà Bình ngày 9 tháng 8 năm 1992; Sau khi nghe t trình c a U ban th m tra tư cách i bi u Qu c h i; QUY T NNH: Xác nh n tư cách i bi u c a 395 i bi u Qu c h i khoá IX ã ư c H i ng b u c công b trúng c trong cu c b u c ngày 19 tháng 7 năm 1992 và trong cu c b u thêm ngày 9 tháng 8 năm 1992, theo biên b n t ng k t cu c b u c ngày 15 tháng 9 năm 1992 c a H i ng b u c . Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX kỳ h p th nh t thông qua ngày 19 tháng 9 năm 1992. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản