Nghị số 13/1998/NQ-QH10

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Nghị số 13/1998/NQ-QH10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị số 13/1998/NQ-QH10 về việc đổi tên bộ Nội vụ thành bộ Công An do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị số 13/1998/NQ-QH10

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/1998/NQ-QH10 Hà N i, ngày 07 tháng 5 năm 1998 NGHN QUY T V VI C I TÊN B N I V THÀNH B CÔNG AN QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM KHOÁ X, KỲ H P TH BA (T ngày 21 tháng 4 n ngày 20 tháng 5 năm 1998) Căn c vào i u 84, i u 114 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992, i u 2 c a Lu t T ch c Qu c h i, i u 2 c a Lu t T ch c Chính ph và bi u quy t thông qua c a Qu c h i ngày 7 tháng 5 năm 1998; Theo ngh c a Th tư ng Chính ph ; QUY T NGHN i tên B N i v thành B Công an. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá X, kỳ h p th ba thông qua ngày 7 tháng 5 năm 1998. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản