Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Chia sẻ: tumay010

Là cơ quan có chức năng tham mưu cho Thành Ủy và UBND thành phố về các vấn đề kinh tế xã hội, các đề tài nghiên cứu khoa học của Viện thường phải gắn với thực tiễn và có thể ứng dụng nhằm đáp ứng tốt cho công tác tham mưu.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản