Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 2

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
209
lượt xem
55
download

Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Môn Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh_ Chương " Quá trình nghiên cứu trong khoa học xã hội" Hiểu được quá trình nghiên cứu trong quá trình kinh doanh không phải dễ nên các bạn nên tham khảo chương này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 2

  1. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Chương 2 phần 1 QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH Võ Văn Lai ĐH Tôn Đức Thắng 20/10/2008 Võ Văn Lai 1 Nội dung • Quá trình nghiên cứu • Thứ bậc câu hỏi nghiên cứu –quản lý • Vấn đề phát sinh trong quá trình nghiên cứu • Thiết kế nghiên cứu • Phân bổ nguồn lực và ngân sách • Đánh giá thông tin nghiên cứu • Thực hiện kế hoạch nghiên cứu • Kiểm định thử • Thu thập dữ liệu • Phân tích và giải thích • Báo cáo kết quả nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 2 Tài liệu tham khảo • Chương 3, text book • Sách B.2, B3 • Đề tài F.1 20/10/2008 Võ Văn Lai 3 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 1
  2. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng Bài tập và thảo luận • Chuẩn bị một chủ đề trong lĩnh vực kinh doanh để nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 4 1. Quá trình nghiên cứu • Quá trình nghiên cứu là một quá trình liên tục từ lúc khám phá vấn đề nghiên cứu đến khi báo cáo kết quả. 20/10/2008 Võ Văn Lai 5 1. Quá trình nghiên cứu • Khám phá: – Phát hiện vấn đề khó khăn trong quản trị – Xác định câu hỏi quản lý – Xác định câu hỏi nghiên cứu • Thiết kế nghiên cứu: – Chiến lược thiết kế: loại nghiên cứu, khung thời gian, mục tiêu, nội dung, môi trường – Thu thập dữ liệu và thiết kế mẫu – Kiểm tra các câu hỏi và các công cụ 20/10/2008 Võ Văn Lai Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 2
  3. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 1. Quá trình nghiên cứu • Phân bổ nguồn lực và ngân sách • Đánh giá thông tin nghiên cứu • Thực hiện kế hoạch nghiên cứu • Kiểm định thử 20/10/2008 Võ Văn Lai 7 1. Quá trình nghiên cứu • Thu thập dữ liệu • Phân tích và giải thích • Báo cáo kết quả nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 8 2. Thứ bậc câu hỏi nghiên cứu – quản lý • Donald R. Cooper và Pamela S. Schindler (2001): – Có 06 cấp bậc câu hỏi nghiên cứu – quản lý. 20/10/2008 Võ Văn Lai 9 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 3
  4. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 2. Thứ bậc câu hỏi nghiên cứu – quản lý 6. Quyết định quản lý 5. Các câu hỏi đo lường 4. Các câu hỏi điều tra, khám phá 3. Các câu hỏi nghiên cứu 2. Các câu hỏi quản lý 1. Tình thế khó khăn trong quản lý 20/10/2008 Võ Văn Lai 10 2. Thứ bậc câu hỏi nghiên cứu – quản lý Quyết định quản trị 6 Với kết quả tìm thấy, phương án hành động nào được kiến nghị? Những câu hỏi đo lường 5 Nên hỏi và quan sát những gì để có được thông tin cần thiết cho nhà quản trị? Những câu hỏi điều tra 4 Nhà quản trị cần biết những gì để có được chọn lựa tốt nhất từ những phương án hành động sẵn có? Câu hỏi nghiên cứu 3 Những phương án hành động hợp lý nào để nhà quản trị giải quyết vấn đề, những gì nên được xem xét? Câu hỏi quản lý 2 Nhà quản trị có thể loại bỏ những triệu chứng không tốt như thế nào? Nhà quản trị có thể lợi dụng những cơ hội như thế nào? Tình thế khó khăn trong 1 Những triệu chứng nào khiến nhà quản trị quan tâm? Tác động nào của môi trường tạo ra lợi ích cho nhà quản trị? quản lý 20/10/2008 Võ Văn Lai 11 2. Thứ bậc câu hỏi nghiên cứu – quản lý 1. Tình thế khó khăn trong quản lý • Những triệu chứng của một vấn đề thực sự: • Chi phí tăng, doanh thu giảm, hiệu quả kinh doanh thấp,… Nhận dạng các tình thế khó khăn là không khó, nhưng chọn ra vấn đề cụ thể có thể là rất khó 20/10/2008 Võ Văn Lai 12 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 4
  5. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 2. Thứ bậc câu hỏi nghiên cứu – quản lý 2. Xây dựng các câu hỏi quản lý • Câu hỏi quản lý có thể chia thành 03 nhóm: • Câu hỏi liên quan đến lục tiêu: Mục tiêu của công ty là gì? Mục tiêu sắp tới (năm tới) là gì?... • Câu hỏi liên quan đến việc đánh giá các giải pháp: chúng ta làm gì để để đạt được mục tiêu? Chúng ta có thể thực hiện kế hoạch bằng cách nào,… • Câu hỏi liên quan đến việc xử lý hay kiểm soát tình huống: Tại sao chúng ta lại phát sinh chi phí nhiều vậy? Chúng ta có thể thực hiện kế hoạch tốt đến đâu?... 20/10/2008 Võ Văn Lai 13 2. Thứ bậc câu hỏi nghiên cứu – quản lý 3. Xây dựng câu hỏi nghiên cứu • Đánh giá các khái niệm có liên quan • Nắm được tình hình khó khăn trong quản lý một cách rõ ràng • Phân nhỏ các câu hỏi quản lý • Làm rõ các giả thiết thông liên quan • Xem xét các nguồn thông tin liên quan • Xác định phạm vi nghiên cứu • Hình thành các câu hỏi nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 14 Hình thành Câu hỏi Nghiên cứu 1. Khám phá tình thế khó khăn trong quản lý 1a. Khám phá Trong giai đoạn này bạn xem xét những nguồn thông tin phổ biến và phỏng vấn những người Có thông tin để hiểu tình thế khó khăn trong quản lý, không chỉ là triệu chứng 2. Xác định 2a. Khám phá câu hỏi quản lý Mục đích của giai đoạn này là làm rõ những hoạt động quản lý nào có thể được thực hiện để giải quyết tình thế khó khăn trong quản lý. Giai đoạn này thường liên quan đến việc phỏng vấn với người có thông tin, việc trao đổi với những chuyên gia, và những kỹ thuật nghiên cứu khác 3. Xác định những câu hỏi nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 15 Nguồn: Cooper & Schindler, “Business Research Methods”, McGraw Hill, 2003, pp67 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 5
  6. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 2. Thứ bậc câu hỏi nghiên cứu – quản lý 4. Xây dựng các câu hỏi điều tra • Những câu hỏi mà nhà nghiên cứu phải trả lời để có kết luận nghiên cứu tốt. • Câu hỏi điều tra thường được xây dựng bằng cách chia nhỏ các câu hỏi nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 16 2. Thứ bậc câu hỏi nghiên cứu – quản lý 5. Xây dựng các câu hỏi về đo lường • Các câu hỏi dùng để hỏi hoặc thu thập thông tin từ đối tượng nghiên cứu • Câu hỏi đo lường thường có 02 dạng: • Câu hỏi đã thiết kế sẵn: câu hỏi từ các nghiên cứu trước đây và có thể áp dụng được • Câu hỏi thiết kế riêng theo các nghiên cứu: thiết kế cho mỗi nghiên cứu nhất định 20/10/2008 Võ Văn Lai 17 Ví dụ về công ty SalePro Tình trạng: Doanh số giảm Tại sao doanh số bán của lại giảm mạnh tại miền Nam và Đông Nam? Tại sao chúng ta 1 lại thất thu tại Tây Nam, Tây và Trung Tây? Chúng ta có thể cải thiện doanh số bán tại khực Nam và Tây Bắc như thế nào? 2 Chúng ta nên đưa ra chính sách hoa hồng 2% trên doanh số bán tăng trên hạn mức quy định tại miền Nam và Đông Bắc, hay thực hiện chính sách lợi nhuận 5% tăng thêm cho 3 những vùng có doanh số tăng 10% không? Có nên hỗ trợ phân phối tại miền Nam và Đông Nam hay không? Có nên gia tăng mức độ quảng cáo tại những nơi đó hay không? Chúng ta có đánh mất những người bán hàng xuất sắc tại miền Nam và Đông Bắc không nếu thực hiện chính sách hoa hồng trên? Sự gia tăng mức độ thoả mãn của người tiêu 4 dùng tại khu vực đó ra sao? Doanh số bán trong tương lai đối với những người tiêu dùng hiện tại sẽ giảm bao nhiêu? Vui lòng đánh giá mức độ quan tâm của bạn đối với mỗi kết quả sau đây nếu nhà quản lý thay đổi chính sách hoa hồng. Đối với mỗi kết quả, cho một con số từ 1 đến 7 5 với: 7 = rất quan tâm; 4 = trung lập; 1 = không quan tâm gì cả ____Khả năng dự báo kém đối với việc thanh toán hàng tháng ____Cạnh tranh nội bộ gia tăng trong việc bán hàng ____Giảm thời gian trì hoãn những dịch vụ hậu mãi mà người tiêu dùng cần 20/10/2008 Võ Văn Lai 18 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 6
  7. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 2. Thứ bậc câu hỏi nghiên cứu – quản lý • Những tác động đối với quá trình khám phá nghiên cứu: • Mối quan hệ giữa nghiên cứu và quản lý • Những phát triển gần đây về lĩnh vực nghiên cứu • Viễn cảnh phát triển công nghệ • Nhận dạng những người tham gia, hoặc có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu • Quan tâm tới những thành công và thất bại của những người khác trong lĩnh vực này 20/10/2008 Võ Văn Lai 19 3. Những vấn đề phát sinh trong quá trình nghiên cứu • Hội chứng kỹ thuật “yêu thích” • Không đầy đủ hệ thống thông tin hiện hữu • Những câu hỏi không thể nghiên cứu • Những vấn đề quản trị không được định nghĩa rõ ràng • Những nghiên cứu với động cơ chính trị 20/10/2008 Võ Văn Lai 20 4. Thiết kế Nghiên cứu • Thiết kế nghiên cứu là một kế hoạch nằm đạt được mục tiêu và trả lời những câu hỏi nghiên cứu. • Thiết kế nghiên cứu bao gồm: – Chiến lược thiết kế: loại, mục tiêu, thời gian,… – Dữ liệu: • Thiết kế chọn mẫu • Thiết kế thu thập dữ liệu – Các câu hỏi nghiên cứu và kiểm định thử 20/10/2008 Võ Văn Lai 21 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 7
  8. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 4. Thiết kế Nghiên cứu • Chọn lựa một thiết kế nghiên cứu phù hợp từ các phương pháp, kỹ thuật, thủ tục, và cách thức chọn mẫu • Thiết kế chọn mẫu: xác định đám đông, cở mẫu, cách lấy mẫu 20/10/2008 Võ Văn Lai 22 5. Phân bổ Nguồn lực và Ngân sách • Hướng dẫn hoạch định ngân sách – Hoạch định dự án – Thu thập thông tin – Phân tích, diễn giải, và báo cáo • Các cách lập ngân sách – Theo kinh nghiệm (% theo…) – Ngân sách hoạt động và nghiên cứu của từng phòng ban – Cho từng công việc cụ thể 20/10/2008 Võ Văn Lai 23 6. Đánh giá thông tin nghiên cứu • Dựa trên giá trị những nghiên cứu đã làm • Đánh giá trước khi tiến hành nghiên cứu • Phân tích các chọn lựa • Lý thuyết quyết định: – Phân tích các kết quả cho mỗi hành động 20/10/2008 Võ Văn Lai 24 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 8
  9. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 7. Lập kế hoạch nghiên cứu • Kế hoạch nghiên cứu phải được thiết lập chi tiết. • Là giai đoạn quan trọng trong nghiên cứu (chương 5) 20/10/2008 Võ Văn Lai 25 Quá trình đề xuất nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Xem lại câu hỏi Ra quyết định Đánh giá giá trị quản lý và ngân sách Chi phí cao hơn giá trị không cần nghiên cứu Giá trị cao hơn chi phí Xem lại đề cương Phát triển đề cương nghiên cứu Ra quyết định Thông qua quản lý thiết kế và ngân sách không cần Từ chối nghiên cứu Phê chuẩn Thực hiện thiết kế nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 26 8. Kiểm định thử • Kiểm định thử (kiểm định thí điểm) nhằm phát hiện những điểm yếu của thiết kế và cung cấp dữ liệu đại diện cho việc lựa chọn mẫu xác suất. • quan trọng đối với các nghiên cứu điều tra, khảo sát, tình huống • Có thể không cần thực hiện nếu thời gian không cho phép 20/10/2008 Võ Văn Lai 27 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 9
  10. Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức Thắng 9. Thu thập Thông tin • Được đặc trưng bởi • Độ khái quát • Mức độ có thể thẩm tra • Sự khó nắm bắt và độ chính xác • Độ gần gũi, liên quan tới hiện tượng • Các dạng thông tin • Thông tin thứ cấp • Thông tin sơ cấp 20/10/2008 Võ Văn Lai 28 10. Các bước khác • Phân tích và giải thích d và giải thích dữ liệu • Báo cáo kết quả nghiên cứu: gồm ít nhất các phần sau: – Tóm tắt cho quản lý – Tổng quan về nghiên cứu – Các chiến lược thực hiện cho các kiến nghị – Các phụ lục 20/10/2008 Võ Văn Lai 29 Phương pháp nghiên cứu kinh doanh 10
Đồng bộ tài khoản