Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá chép

Chia sẻ: Janavaro Huchigo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

1
414
lượt xem
168
download

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá chép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với các loại giống cá phổ biến hiện nay, giống cá Chép cũng được coi là một trong những giống đứng đầu về nhu cầu tiêu thụ tại các trạm giống cơ sở hay các trạm tập trung với quy mô lớn. Không những chứa nhiều chất dinh dưỡng, mà cá Chép còn có tác dụng chữa trị bệnh tốt… Nhằm có những hiểu biết cơ sở về loài cá rất quen thuộc này và góp phần gìn giữ những giống cá truyền thống như cá Chép, cũng như gìn giữ phương thuốc vô giá ấy, vì...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá chép

 1. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CHÉP
 2. NỘI DUNG 1 MỞ ĐẦU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG 2 PHÁP NGHIÊN CỨU 3 KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 3. MỞ ĐẦU  Cùng với các loại giống cá phổ biến hiện nay, giống cá Chép cũng được coi là một trong những giống đứng đầu về nhu cầu tiêu thụ tại các trạm giống cơ sở hay các trạm tập trung với quy mô lớn. Không những chứa nhiều chất dinh dưỡng, mà cá Chép còn có tác dụng chữa trị bệnh tốt…  Nhằm có những hiểu biết cơ sở về loài cá rất quen thuộc này và góp phần gìn giữ những giống cá truyền thống như cá Chép, cũng như gìn giữ phương thuốc vô giá ấy, vì vậy tôi tiến hành nghiên cứu về đối tượng này với đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống cá Chép (Cyprinus carpio)”
 4. CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Hình 2.1. Cá Chép
 5. 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng ngoài thực địa Phương pháp Thu thập và xử lý số liệu
 6. ƯƠ ẹ CHCá bố mNG 3 KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 3.1. QUY TRÌNH SẢN Nuôi ẤT XUvỗ Chọn cá, thăm trứng và sẹ Tiêm kích dục tố Cho đẻ Ấp trứng Ra ao Cá hương (kích thước 2,5 ÷3,0 cm) Cá giống (kích thước 8÷10 cm)
 7. Điểm lấy trứng Khoang chứa trứng Hình 3.1. Que thăm trứng và thăm trứng
 8. Hình 3.2. Tiêm cá
 9. Hình 3.3. Trứng dính vào giá thể bèo
 10. Có  nước Không  nước Hình 3.4. Bể ấp trứng
 11. Hình 3.5. Ao ương
 12. 3.2. GIAI ĐOẠN TRỨNG 3.2.1. Các yếu tố môi trường trong quá trình ấp Mốc thời gian Chỉ Tiêu Môi Trường 6h 11h Nhiệt độ TB bể ấp 26.6 26.3 pH 6,4 6,7 Màu nước Không màu
 13. 24 - 27 56 Nhiệt độ của nướ c ( 0C) 22 – 24 66 20 – 22 78 18 – 20 0 20 40 90 60 80 100 Thờ i gian nở của trứ ng (giờ ) Biểu đồ 3.1. Quan hệ giữa thời gian nở và nhiệt độ của trứng cá chép
 14. 3.2.2. Tỷ lệ đẻ trứng của cá Chép 35 28.9 30 27 24.6 25 23.1 20.5 Trọng lượng (kg) Tổng trọng lượng cá trước 20 17.9 khi đẻ Tổng trọng lượng cá sau 15 khi đẻ 10 5 0 Đ1 Đ2 Đ3 Biểu đồ 3.2. So sánh trọng lượng cá cái trước và sau khi đẻ
 15. 3.2.3. Tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của cá Chép 86.9 92.7 90.8 100 87.4 90 84.4 80 70.7 70 Tỷ l ệkhông thụ tinh Tỷ lệ(%) 60 Tỷ l ệthụ tinh 50 Tỷ l ệnở 40 30 20 13.1 7.3 9.2 10 0 Đ1 Đ2 Đ3 Số đợt Biểu đồ 3.3 . So sánh tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở của cá Chép
 16. 3.2.4. Tỷ lệ cá bột Hình 3.1. Cá Chép bột mới nở
 17. 3.3. GIAI ĐOẠN ƯƠNG NUÔI Bảng tổng kết các yếu tố môi trường trong ao ương nuôi Yếu tố môi trường Ao ương cá bột  Ao ương cá hương  lên cá hương lên cá giống Nhiệt độ 23 ­ 28 23 ­ 28.5 pH 7.2 ­ 8.2 7.0 ­ 8.1 Hàm lượng oxy 3mg/lit 2mg/lit
 18. 3.3.1. Kích thước và khối lượng Hình 3.2. Cá chép bột Hình 3.3. Cá chép hương được hai tuần được hai tháng tuổi
 19. Kích thước trung bình (mm) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Đ ợt 1 Đ ợt 2 Đ ợt 3 Chi ề dài (mm) u 39.7 37.6 34.8 Chi ề rộ (mm) u ng 13.4 12.9 10.2 Biểu đồ 3.4. Kích thước trung bình của cá Chép (giai đoạn cá hương giống)
 20. 3.5 3.33 3 2.5 Khối lượng cơ thể(g) 2 2.034 1.5 1.19 1 0.5 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23 25 27 29 21 TB Số lượ ng con Biểu đồ 3.5. Dao động khối lượng cá Chép hương trong đợt 1
Đồng bộ tài khoản