Nghiên cứu kỹ thuật tiết kiệm nước có sử dụng chất giữ ẩm

Chia sẻ: pencil_7

Hiện nay, chất giữ ẩm đã sử dụng và có hiệu quả cao trên nhiều loại cây trồng. Việc sử dụng chất giữ ẩm trong sản xuất cho phép sử dụng nước hiệu quả ở các vùng khô hạn.

Nội dung Text: Nghiên cứu kỹ thuật tiết kiệm nước có sử dụng chất giữ ẩm

Nghiên cứu kỹ thuật tiết kiệm nước có sử dụng chất
giữ ẩm AMS-1:

Hiện nay, chất giữ ẩm đã sử dụng và có hiệu quả cao
trên nhiều loại cây

trồng. Việc sử dụng chất giữ ẩm trong sản xuất cho
phép sử dụng nước hiệu quả ở

các vùng khô hạn. Nghiên cứu trên các cây đậu
tương, ngô cho thấy khi sử dụng

chất giữ ẩm sinh trưởng, phát triển của cây được tăng
cường, chiều cao cây cao hơn

và thời gian cây héo kéo dài hơn so với đối chứng.
Từ những kết quả trên chúng tôi

tiến hành thí nghiệm gồm: 1) Đối chứng tưới 7
ngày/lần; 2) Tưới rãnh 10 ngày/lần;

3) Tưới rãnh 10 ngày/lần + 30 kg AMS-1/ha; 4) Tưới
cách rãnh 10 ngày/lần + 30 kg

47
AMS-1/ha; 5) Tưới cách rãnh 10 ngày/lần; 6) Tưới
cách rãnh 7 ngày/lần. Kết quả

thu được như sau: các công thức bón chất giữ ẩm
AMS-1 có tác dụng làm tăng khả

năng giữ nước của đất, vì vậy lượng nước tưới cho
các công thức này thấp hơn so

với công thức không bón chất giữ ẩm. Các công thức
nghiên cứu có khả năng tiết

kiệm từ 1.013,5 m3 nước/ha đến 2.733,7 m3 nước/ha,
so với đối chứng chúng có khả

năng tiết kiệm được từ 14,05 đến 37,9 % lượng nước.
Tuy các công thức tưới tiết

kiệm nước đã tiết kiệm một lượng nước tương đối lớn
nhưng năng suất thực thu ít

bị suy giảm. Trong đó cùng điều kiện tưới nước như
nhau, việc bón chất giữ ẩm
cũng AMS-1 có tác dụng cải thiện năng suất bông so
với không bón.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản