Nghiên cứu kỹ thuật tiết kiệm nước có sử dụng chất giữ ẩm

Chia sẻ: pencil_7

Hiện nay, chất giữ ẩm đã sử dụng và có hiệu quả cao trên nhiều loại cây trồng. Việc sử dụng chất giữ ẩm trong sản xuất cho phép sử dụng nước hiệu quả ở các vùng khô hạn.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản