Nghiên cứu phả hệ giải thích chuyện sinh trai, gái

Chia sẻ: buddy7

Bộ di truyền của người đàn ông có thể đóng vai trò trong việc quyết định giới tính con của mình. Một nghiên cứu về phả hệ qua hàng trăm năm cho thấy vậy. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Newcastle đã khảo sát phả hệ của 927 gia đình, với chi tiết của 556 387 người ở Bắc Mỹ và châu Âu suốt từ năm 1600 và thấy rằng đàn ông có xu hướng đẻ con trai nếu anh ta có nhiều anh em trai và ngược lại. Mối quan hệ giữa các thế hệ trước-sau về giới tính...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản