NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Chia sẻ: caolaw

Nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn hiện nay của nước ta cần được tổ chức một cách cập nhật, thiết thực và có tính ứng dụng cao hơn.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản