Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng

Chia sẻ: anhvu

Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng là một hợp đồng giữa hai bên, một bên là người bảo lãnh thường là ngân hàng và một bên là người thụ hưởng bảo lãnh.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng

Nghiệp vụ bảo lãnh
Nguyễn Thị Thùy Linh, UEH
Khái niệm
• BL là một hợp đồng giữa hai bên, một bên là
người bảo lãnh thường là ngân hàng và một
bên là người thụ hưởng bảo lãnh.
• Trong đó người bảo lãnh cam kết sẽ bồi hoàn
một khoản tiền cho người thụ hưởng BL,
trong trường hợp người được BL vi phạm
những nghĩa vụ của họ được quy định trong
bảo lãnh.
Khái niệm (tt)
• Trong một nghiệp vụ bảo lãnh thông
thường có liên quan 3 hợp đồng riêng
biệt:
• Hợp đồng giữa người được bảo lãnh và
người bảo lãnh (NH). Đó là đơn xin phát
hành bảo lãnh
• Hợp đồng giữa người được bảo lãnh và
người thụ hưởng bảo lãnh. Đó là hợp đồng
mua bán, hợp đồng thi công XD
• Thư bảo lãnh : là hợp đồng giữa người bảo
lãnh (NH) và người thụ hưởng bảo lãnh
HĐMB, HĐDT
(2) Người thụ hưởng
Người được bảo bảo lãnh
lãnh


Đơn xin bảo lãnh
(1) Thư bảo lãnh
Người bảo lãnh
(NH)
Công dụng của bảo lãnh

• Bảo lãnh được dùng như công cụ bảo
đảm
• Bảo lãnh được dùng như công cụ tài trợ
• Bảo lãnh được dùng như công cụ đôn
đốc hoàn thành hợp đồng
Quyền & nghĩa vụ của đối tượng tham gia BL

• Quyền lợi của người BL (Ngân hàng)
• Yêu cầu khách hàng cung cấp các tài liệu về khả
năng tổ chức và các tài liệu liên quan đến giao
dịch được BL
• Yêu cầu khách hàng phải có bảo đảm cho việc BL
của mình
• Thu phí cho bảo lãnh
• Kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ của người được
BL.
• Được quyền từ chối BL nếu KH không có uy tín
Nghĩa vụ của người được BL
• Cung cấp đầy đủ các thông itn và tài liệu liên
quan đến BL theo yêu cầu Ngân hàng
• Thực hiện đúng cam kết của mình đối với
người thụ hưởng bảo lãnh và người bảo lãnh
• Chịu sự kiểm soát của người BL đối với mọi
hoạt động liên quan đến nghĩa vụ BL.
• Nhận nợ và hoàn trả nợ gốc và lãi cùng chi
phí phát sinh mà người BL đã trả thay theo
cam kết BL
Các loại bảo lãnh
• Bảo lãnh vay nợ
• Bảo lãnh thanh toán
• Bảo lãnh thực hiện hợp đồng MBNT
• Bảo lãnh đấu thầu (Bảo lãnh dự thầu)
• Bảo lãnh bảo hành
• Bảo lãnh nhận hàng
• Bảo lãnh hoàn thanh toán
• Bảo lãnh Hải quan
• Bảo lãnh việc nộp thuế
Bảo lãnh vay nợ

Hợp đồng TD

Khách hàng Ngân hàng B
(Người được bảo
lãnh)Đơn bảo lãnh Thư bảo lãnh


Ngân hàng A
(Người bảo lãnh)
Bảo lãnh thanh toán

(3) Hàng hóa, dịch
Người mua vụ Người bán
(Người được bảo
lãnh)
(1) Hợp đồng mua
bán

Đơn xin (2) Thư bảo
lãnh

Ngân hàng
(Người bảo
lãnh)
Bảo lãnh thanh toán

(3) Thanh toán tổng công
Công ty xây dựng trình Chủ công
(Người được bảo trình
lãnh)
(1) Hợp đồng xây
dựng

(2) Thư bảo Đơn xin
lãnh


Ngân hàng
(Người bảo
lãnh)
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng MBNT


NK (1) Hợp đồng mua bán XK


(4) Mở L/C (3) Thư B/L
(2) Đơn xin bảo
Ngân hàng lãnh


Đứng ra bảo lãnh sẽ
thực hiện hợp đồng
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng MBNT

(1) Hợp đồng xây dựng
CTXD Chủ công
Người được bảo lãnh trình
Đơn xin bảo lãnh Thư bảo lãnh
Ngân hàng
Bảo lãnh đấu thầu (Bảo lãnh dự thầu)


Chủ công trình xây dựng
Tham gia đấu thầu
(Cung cấp thiết bị) Người dự thầu
(1)Thư bảo lãnh (2) Đơn xin bảo lãnh
(3)

Ngân hàng
Thư bảo lãnh để đảm bảo
người dự thầu sẽ ký HĐ
nếu trúng thầu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản